Thursday, 27 February 2014

Dydd Gwyl Dewi

 Dw i wedi addurno rhai cangen fach  efo cennin Pedr  papur  a defaid  o wlân cotwm.

Saturday, 1 February 2014

Imbolc / Candlemas


Cyrhaeddodd Chwefror heddiw efo mwy o stormydd. Mae Imbolc  neu Candlemas bron yma a dw i’n  paratoi arddangosfa o ganhwyllau. Mae gynnon ni  ddigon ohonyn nhw  gartref efo'r holl doriadau pŵer sydd gynnon ni yma yng Nghymru. Mae'n ddathliad Paganaidd o wawrio'r Gwanwyn, er mae’n teimlon fel canol y Gaeaf  heddiw. Mae'n adeg pan er bod y ddaear  dal yn oer a barwn, ac mae’r tywydd dal yn ofnadwy, mae’r diwrnod yn mynd yn hirach a dw i’n meddwl am blannu hadau.

Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd


Roedd hi'n Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ddoe. Yn anffodus roedd fy mab i yn sâl. Ond heddiw  cyflwynodd mi  2 lusern papur hyfryd ei fod wedi  gwneud yn dawel yn ei ystafell.