Saturday, 1 February 2014

Imbolc / Candlemas


Cyrhaeddodd Chwefror heddiw efo mwy o stormydd. Mae Imbolc  neu Candlemas bron yma a dw i’n  paratoi arddangosfa o ganhwyllau. Mae gynnon ni  ddigon ohonyn nhw  gartref efo'r holl doriadau pŵer sydd gynnon ni yma yng Nghymru. Mae'n ddathliad Paganaidd o wawrio'r Gwanwyn, er mae’n teimlon fel canol y Gaeaf  heddiw. Mae'n adeg pan er bod y ddaear  dal yn oer a barwn, ac mae’r tywydd dal yn ofnadwy, mae’r diwrnod yn mynd yn hirach a dw i’n meddwl am blannu hadau.

No comments:

Post a Comment